Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Cílem této diplomové práce je shromáždění teoretických informací o~metodách tvarování přijímacích charakteristik mikrofonních polí a ověření jejich funkčnosti. Nejdříve jsou v~práci odsimulovány různé varianty lineárních uniformních i neuniformních mikrofonních polí a kruhových mikrofonních polí. Výsledky jsou následně ověřeny praktickým měřením v~ideálním prostředí. Následně je také provedena praktická implementace tvarovačů směrových frekvenčních charakteristik DAS(Delay And Sum), SAB(Sub Array Beamforming), CDB(Constant Directivity Beamforming), CDB-CA(CDB-Circular Arrays) a praktické i teoretické ověření jejich funkčnosti rovněž v~ideálních podmínkách. Jednotlivé tvarovací algoritmy jsou v závěrečné části práce mezi sebou porovnány na základě parametrů SNR(signal to Noise Ratio) a směrovosti.
The aim of the master thesis is to sum up theoretical information about beamforming methods of microphone arrays and to verify their functionality. At the beginning of this work there are simulated different varietes of linear uniform and nonuniform microphone arrays and circular arrays. The results are verificated by a practical measurement in ideal conditions. Then I will focuse on implementation of the DAS(Delay And Sum), SAB(Sub Array Beamforming), CDB(Constant Directivity Beamforming), CDB-CA(CDB-Circular Arrays) beamformer including theoretical and practical verification of the functionality in ideal conditions. At the end of this thesis are all beamforming methods compared with each other at SNR(signal to Noise Ratio) and directivity parameters.
Description
Citation
BARTOŇ, Z. Tvarování přijímací charakteristiky mikrofonních polí [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Telekomunikační a informační technika
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) prof. Ing. Karel Bartušek, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Izabela Krbilová, Ph.D. (člen) doc. Ing. Otto Dostál, CSc. (člen) doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Přinosil, Ph.D. (člen) Ing. Ivan Míča, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Mácha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-08
Defence
Kolik bylo mikrofonu? Jak daleko byly od sebe? Jake jste dělal experimenty? Jde použít stejný počet mikrofonů a zdrojů? Kolik bylo zdrojů rušivého signálu? Jedná se o metodu lineární nebo nelineární? Jedna se o modul signálu, to co přijímáte? Jde vyjádřit zpožďovací poměry? Jak souvisí zpoždění na fázi? Ovlivňuje zpoždění fázi? K čemu je dobré mikrofonové pole?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO