Analýza a návrh informačního systému pro evidenci a řízení zakázek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem této práce je stručná analýza současného stavu všech informačních systémů v reklamní agentuře Farao spol. s r.o., důkladněji pak analýza IS v oblasti evidence a řízení zakázek. Na základě těchto analýz je v práci představeno několik možných řešení současné situace včetně analytického řešení systému vytvořeného přímo dle potřeb agentury a jeho následné implementace. Neméně důležitou kapitolou práce je zhodnocení a výběr nejoptimálnějšího řešení, který zohledňuje, jak funkční (technickou) stránku, tak ekonomickou efektivitu vynaložených prostředků.
The main content of this thesis is a brief analysis of the current state of all information systems in the advertising company Farao Ltd., thorough analysis of the IS in the area of register and controlling of orders. Based on these analyzes are presented possible solutions to the current situation, including the analytical solution of the creation a system right to the needs of the company and its subsequent implementation. Another important chapter is the evaluation and selection of an optimal solution that takes into accounts both functional (technical) aspect, and economic efficiency of invested money.
Description
Citation
KINTR, L. Analýza a návrh informačního systému pro evidenci a řízení zakázek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2012.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Miloš Koch, CSc. (předseda) doc. RNDr. Jiří Kropáč, CSc. (místopředseda) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Tomáš Heralecký, Ph.D. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2012-06-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO