Modelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodí

but.event.date25.-26. 1. 2013cs
but.event.titleExFoS – Expert Forensic Sciencecs
dc.contributor.authorBureš, Petr
dc.date.accessioned2016-01-29T12:02:28Z
dc.date.available2016-01-29T12:02:28Z
dc.date.issued2013-01cs
dc.description.abstractPředmětem příspěvku je modelový příklad výpočtu škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem odlesnění částí území v důsledku stavební činnosti. Jedná se o problematiku navrhování a realizace např. staveb sjezdovek, zimních sportovních areálů nebo dopravních liniových staveb. Modelový příklad výpočtu řeší následující návrhovou situaci: V důsledku odlesnění došlo k snížení retenční schopnosti krajiny a zrychlení odtoku povrchových a podzemních vod z dotčeného území. Změna vodních poměrů na pozemcích určených k plnění funkcí lesa dotčených stavební činnosti má za následek poškození vodohospodářské funkce lesa, která se projevuje znemožněním přirozené retenční schopnosti lesního ekosystému vázat vodu v krajině. Náhrada škody je stanovena výpočtem na modelovém příkladu, kde je nákladovým způsobem provedeno ocenění zřízení retenční (ochranné) nádrže, která svým náhradním technickým řešením kompenzuje negativní dopad změn vodních poměrů v krajině.cs
dc.description.abstractThe subject of this paper is a model example of calculating damage (property damage) water on the forest, which was part of the territory due to deforestation due to construction activities. It is a problem of designing and realization such as construction ski slopes, winter sport facilities or transport line structures.Model calculation example addresses the following design situation: As a result of deforestation has been reduced retention capacity and faster runoff surface water and groundwater from the affected area. Changing water conditions on land designated for forestry is concerned construction activity has resulted in water damage to the function of the forest, which is reflected in restraint of natural retention capacity of forest ecosystems to bind water in the landscape. Compensation is determined by calculating a model example, where the cost a manner valuation setting up the retention (defense) reservoir, whose alternative technical solution compensates the negative impact of changes in water regime in the landscape.en
dc.formattextcs
dc.format.extent421-431cs
dc.format.mimetypeapplication/pdfen
dc.identifier.citationSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013. s. 421-431. ISBN 978-80-214-4675-5cs
dc.identifier.isbn978-80-214-4675-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/52622
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.relation.ispartofSborník příspěvků konference Expert Forensic Science Brno 2013cs
dc.rights© Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rights.accessopenAccessen
dc.subjectkrajinacs
dc.subjectvodohospodářská funkce lesacs
dc.subjectpovodícs
dc.subjectretencecs
dc.subjectnáhrada škodycs
dc.subjectlandscapeen
dc.subjectwater functions of forestsen
dc.subjectcatchment areaen
dc.subjectretention damagesen
dc.titleModelový příklad výpočtu výše škody (majetkové újmy) na vodohospodářské funkci lesa, která vznikla následkem zrychleného odtoku povrchových vod z povodícs
dc.title.alternativeModel example calculation of the damages (property damage) on forest water feature that was due accelerated drain surface water from the catchment areaen
dc.type.driverconferenceObjecten
dc.type.statusPeer-revieweden
dc.type.versionpublishedVersionen
eprints.affiliatedInstitution.departmentÚstav soudního inženýrstvícs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 1 of 1
Loading...
Thumbnail Image
Name:
421-431_bures.pdf
Size:
2.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Collections