Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti

but.committeedoc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. (místopředseda) Ing. Josef Čech, Ph.D. (člen) doc. Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D. et Ph.D. (člen) Ing. Pavel Klika, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomantka seznámila státní zkušební komisi se svou závěrečnou prací, na téma: Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti. Závěrečnou práci obhajovala jasně a srozumitelně. Z jejího přednesu bylo patrné, že k řešeným úkolům přistupovala velmi zodpovědně. Na otázky komise odpověděla pohotově a s přehledem. Rovněž na doplňkové otázky odpověděla správně, jasně a poutavě. Státní zkušební komise závěrem konstatovala, že diplomantka svou závěrečnou práci obhájila. doc. Ing. Jana Korytárová, Ph.D. položila otázku: Jaké další veličiny a faktory by mohly mít na kriminalitu vliv? prof. Ing. Leonard Hobst, CSc. položil otázku: Jaké by bylo srovnání kriminality například s Masarykovou čtvrtí? Ing. Pavel Klika, Ph.D. položil otázku: Jaká je závislost kriminálních činů a nezaměstnanosti obyvatel v dané lokalitě? Zjišťovala jste, kdo má zájem o byty v problémových lokalitách?cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programRealitní inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorSchmeidler, Karelcs
dc.contributor.authorHoráková, Jitkacs
dc.contributor.refereeCupal, Martincs
dc.date.accessioned2021-11-03T07:57:11Z
dc.date.available2021-11-03T07:57:11Z
dc.date.created2021cs
dc.description.abstractPředmětem této diplomové práce je zhodnocení vlivu sociálně patologických jevů na cenu nemovitostí a návrh jejich řešení. Sociální prostředí může na trh s realitami působit negativně či pozitivně v závislosti na charakteru jeho proměn. Lokalitu charakterizují nejen fyzické, ale i společenské a ekonomické faktory. Součástí práce je zachycení a zhodnocení těchto souvislostí ve vybraném území města Brna, a to primárně v místním, okrajově i v časovém kontextu. Pozornost je věnována sociálně patologickým jevům spojeným s kriminalitou.cs
dc.description.abstractThe subject of this diploma thesis is a comparison of the influence of socially pathological phenomena on the price of a real estate and subsequent suggestion of solution of this problem. The social environment can have a negative or a positive effect on the real estate market, depending on the nature of its transformation. The location is characterized by physical, social and economic factors. One of the aims of this thesis is to capture and compare these impacts in a selected area of the city of Brno in local context. It focuses on socially pathological phenomena connected to crime and parameters that affect crime occurrence.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationHORÁKOVÁ, J. Sociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2021.cs
dc.identifier.other131763cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/201811
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsociální patologiecs
dc.subjectcena realitcs
dc.subjectsociální změnacs
dc.subjectvliv na cenucs
dc.subjectsociální ekologiecs
dc.subjectSocial Pathologyen
dc.subjectValue of Real Estateen
dc.subjectSocial Changeen
dc.subjectImpact on Valueen
dc.subjectSocial Ecologyen
dc.titleSociální patologie v lokalitě a její vliv na cenu nemovitostics
dc.title.alternativeThe Impact of Local Social Pathology on the Value of Real Estateen
dc.typeTextcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
dcterms.dateAccepted2021-11-02cs
dcterms.modified2021-11-02-15:31:27cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyÚstav soudního inženýrstvícs
sync.item.dbid131763en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 09:13:25en
sync.item.modts2021.11.12 08:25:24en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. Odbor znalectví ve stavebnictví a oceňování nemovitostícs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 3 of 3
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
5.07 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
appendix-1.pdf
Size:
1.28 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
appendix-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_131763.html
Size:
8.21 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_131763.html
Collections