Soutěž v matematickém modelování SCUDEM IV 2019

Loading...
Thumbnail Image
Date
2020
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
Abstract
Článek popisuje čtvrtý ročník mezinárodní soutěže v modelování pomocí diferenciálních rovnic SCUDEM IV 2019, kterého se účastnili studenti oboru Matematického inženýrství FSI VUT v Brně.
Description
Citation
Kvaternion. 2020 vol. 7, č. 1-2, s. 105-115. ISSN 1805-1332
http://kvaternion.fme.vutbr.cz/2020/kv20_1-2_oplustil_web.pdf
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství, Ústav matematiky
DOI
Collections
Citace PRO