Personalizace filtrování produktů pomocí znalostních systémů pro e-shop

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací aplikace pro personalizaci filtrování produktů, webového modulu, který umožní zodpovězení otázek, návrhem a realizací báze znalostí, která nastaví parametry filtru.
The bachelor's thesis deals with the concept and implementation of an application for personalizing product filtering, a web module that allows the answering of questions and the concept and implementation of a knowledge base that sets the parameters of the filter.
Description
Citation
KORČÁK, A. Personalizace filtrování produktů pomocí znalostních systémů pro e-shop [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2021.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Václav Jirsík, CSc. (předseda) Ing. Lukáš Pohl, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Horák, Ph.D. (člen) Ing. Stanislav Pikula, Ph.D. (člen) Ing. Radek Štohl, Ph.D. (člen) Ing. František Burian, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2021-06-16
Defence
Student obhájil bakalářskou práci. V rámci obhajoby dokázal přesvědčit komisi o správnosti svých postupů a navrženého řešení. V průběhu odborné rozpravy reagoval na dotazy.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO