Databáze pro vedení plaveckého oddílu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Obsahem této práce je analýza požadavků a návrh databáze pro vedení plaveckého oddílu Tesla Brno. Práce se dělí na teoretickou a praktickou část. V teoretické části jsou vysvětleny pojmy a metodologie týkající se návrhu databáze. Praktická část se zaměřuje na analýzu současného stavu, návrhy na zlepšení, návrh databáze a její vytvoření pomocí jazyka SQL.
The content of this thesis is the analysis of requirements and database design for Management of the swimming team Tesla Brno. The thesis is divided into theoretical and practical parts. The theoretical part explains the terminology and methodologies related to database design. The practical part focuses on the analysis of the current situation, suggestions for improvement, database design and creating it using SQL.
Description
Citation
TÁSLAR, M. Databáze pro vedení plaveckého oddílu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Manažerská informatika
Comittee
doc. Ing. Zdeněk Sojka, CSc. (předseda) prof. Aleksandre Lomtatidze, DrSc. (místopředseda) Ing. Jiří Kříž, Ph.D. (člen) Ing. Bernard Neuwirth, Ph.D., MSc (člen) Ing. Vilém Jordán (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Otázky vedoucího práce - odpovězeno Otázky oponenta práce - odpovězeno doc.Aleksandre Lomtatidze Proč jste volil plavecký oddíl, nešlo by vytvořit univerzální databázi? - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO