Bio-inspirované uracilové stavební jednotky jako terminální skupiny pro elektronické materiály

but.committeedoc. Ing. František Šoukal, Ph.D. (předseda) prof. RNDr. Josef Jančář, CSc. (člen) prof. Ing. Ladislav Omelka, DrSc. (člen) prof. Ing. Petr Ptáček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jaromír Wasserbauer, Ph.D. (člen) doc. Ing. Lucy Vojtová, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Tvrdík (člen)cs
but.defenceStudent při prezentaci své práce Bio-inspirované uracilové stavební jednotky jako terminální skupiny pro elektronické materiály nejdříve komisi představil motivaci a cíle své práce, vysvětlil možnosti použití kyseliny barbiturové v organické elektronice a názorně popsal schéma experimentální části a postup provedených syntéz. Poté představil možnosti optimalizace reakcí. Po shrnutí výsledků a naznačení možností dalších optimalizací byl komisí vyzván k odpovědím na otázky oponentky: 1) Derivát 10 je pripravovaný prostredníctvom Vilsmeier-Haackovej formylácie. Prečo bol zvolený tento spôsob a aké iné reakčné podmienky by mohli byť použité? 2) Autor zmieňuje, že nízke výťažky prípravy finálneho produktu 11 boli spôsobené nízkou rozpustnosťou produktu v elučnom systéme použitom pri stĺpcovej chromatografii. Ako autor plánuje do budúcna predchádzať tomuto problému? 3) V závere práce mi chýba dôraz na inovatívnosť pripravených materiálov. Koľko pripravených derivátov bolo doposiaľ nepublikovaných? Boli u už známych derivátov porovnané NMR spektrá a body topenia s literatúrou? Po zodpovězení všech otázek byly komisí položeny další otázky: 1) Jakým způsobem byly interpretovány spektra? 2) Jaká je šance, že se tyto molekuly budou v budoucnosti komerčně využívat? Na všechny otázky student výborně odpověděl.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programChemie a technologie materiálůcs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorRichtár, Jancs
dc.contributor.authorKrusberský, Vojtěchcs
dc.contributor.refereeIvanová, Luciacs
dc.date.accessioned2022-06-18T06:54:03Z
dc.date.available2022-06-18T06:54:03Z
dc.date.created2022cs
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zaměřuje na syntézu, purifikaci a charakterizaci bio-inspirovaných elektronakceptorních motivů v podobě N,N’-dialkylovaných derivátů barbiturové kyseliny pro potenciální aplikace v oblasti N-typových organických polovodičů. Teoretická část pojednává o organických polovodičích a principech jejich vodivosti, dále o uracilu, barbiturové kyselině a jejích derivátech a také o syntetických přístupech k cílovým molekulám práce a jejich analogům. V rámci experimentální části byly vybrány dva druhy alkylových substituentů – flexibilní butyl a objemný a rigidní adamantylethyl. Každý z nich byl do struktury inkorporován přes příslušnou symetrickou dialkylmočovinu, která byla následně podrobena kondenzační reakci na N,N’-dialkylbarbiturovou kyselinu. Finálním krokem byla Knoevenagelova kondenzace s -konjugovaným trimerem.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis focuses on synthesis, purification and characterization of bio-inspired electron-accepting motifs based on N,N’-dialkylated barbituric acid derivatives for potential applications in the field of N-type organic semiconductors. The theoretical part deals with organic semiconductors and principles of their conductivity. Further covered topics are uracil, barbituric acid and its derivatives, synthetic approaches to target molecules and their analogues are also included. Within the experimental part two types of alkyl substituents were chosen – a flexible butyl and a bulky and rigid adamantylethyl. Both were incorporated into the structure via appropriate dialkylurea, which underwent condensation in the next phase. The final step of the synthetic route was the Knoevenagel condensation with a -conjugated trimer.en
dc.description.markAcs
dc.identifier.citationKRUSBERSKÝ, V. Bio-inspirované uracilové stavební jednotky jako terminální skupiny pro elektronické materiály [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2022.cs
dc.identifier.other135749cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/206368
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectN-typové organické polovodičecs
dc.subjecturacilcs
dc.subjectNcs
dc.subjectN’-dialkylmočovinycs
dc.subjectNcs
dc.subjectN’-dialkylbarbiturové kyselinycs
dc.subjectKnoevenagelova kondenzacecs
dc.subjectN-type organic semiconductorsen
dc.subjecturacilen
dc.subjectNen
dc.subjectN’-dialkylureasen
dc.subjectNen
dc.subjectN’-dialkylbarbituric acidsen
dc.subjectKnoevenagel condensationen
dc.titleBio-inspirované uracilové stavební jednotky jako terminální skupiny pro elektronické materiálycs
dc.title.alternativeBio-inspired uracil building blocks as terminal functional groups for electronic materialsen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2022-06-17cs
dcterms.modified2022-06-17-13:45:25cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
sync.item.dbid135749en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2022.06.18 08:54:03en
sync.item.modts2022.06.18 08:14:38en
thesis.disciplinebez specializacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie materiálůcs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.96 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_135749.html
Size:
13.36 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_135749.html
Collections