Komprimované snímání perfúzního zobrazování v MRI

Loading...
Thumbnail Image
Date
2013-11-20
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Společnost elektrotechnického inženýrství
Abstract
Perfúzní zobrazování v MRI je lékařská diagnostická metoda, kdy pacientovi podáme kontrastní látku a poté průběžně sledujeme průběh její koncentrace v postižené oblasti. Tuto závislost můžeme přibližně matematicky popsat pomocí křivky hustoty lognormálního rozdělení. Standardní způsob měření je velmi pomalý a nevyhovuje dnešním náročným požadavkům. V tomto článku navrhujeme využít komprimované snímání, kdy naměříme výrazně méně koeficientů, ale přitom se nedopustíme velké chyby při rekonstrukci signálu. Vycházíme přitom ze skutečnosti, že data lze dobře aproximovat součtem matice s nízkou hodností a matice řídké ve spektru po řádcích.
Perfusion MRI is a diagnostic method in medicine. The signal captured from the affected area can be described by the curve of lognormal distribution. The standard way of obtaining the measurements is very slow and does not comply with today's challenging requirements. Using compressed sensing, we propose to acquire much less coefficients, having minimal effect on the signal reconstruction (using the assumption that the data is a sum of low-rank matrix and sparse matrix in row spectrum).
Description
Citation
Nové směry v biomedicínském inženýrství. 2013, p. 63-70.
Document type
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
DOI
Citace PRO