Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový

but.committeecs
but.defencecs
but.jazykčeština (Czech)
but.programStavební inženýrstvícs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorHýzl, Petrcs
dc.contributor.authorCoufalíková, Ivacs
dc.contributor.refereeKatarína, Bačovács
dc.contributor.refereeFišer,, Jiřícs
dc.date.accessioned2019-11-09T07:53:03Z
dc.date.available2019-11-09T07:53:03Z
dc.date.created2019cs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá možnostmi přidání R-materiálu do asfaltové směsi typu asfaltový koberec mastixový (SMA), která se stále více prosazuje díky své dobré odolnosti vůči trvalým deformacím a velkému dopravnímu zatížením. Díky použití kvalitních vstupních materiálů při výrobě se jedná o cenný materiálový zdroj. V teoretické části je popsáno složení směsi SMA a problematika recyklace vozovek. Praktická část se zabývá laboratorními návrhy směsi typu SMA 11S s podílem R-materiálu 0 až 50 %. Na základě těchto návrhů byl realizován zkušební úsek s 17 variantami, které se liší obsahem a kvalitou R-materiálu a použitými přísadami. Všechny varianty byly podrobeny funkčnímu zkoušení nejen na směsích, ale také na znovuzískaných pojivech. Výsledky získané v rámci disertační práce byly použity pro sestavení certifikované metodiky s názvem: „Metodika aplikace R-materiálu do asfaltových směsí typu SMA (Stone Mastix Asphalt)“. V závěru jsou shrnuty výsledky disertační práce.cs
dc.description.abstractThe dissertation deals with the possibilities of adding recycled asphalt pavement (RAP) to the stone mastic asphalt (SMA), which is increasingly being promoted due to its good resistance to permanent deformations and high traffic load. Thanks to the use of high-quality input materials in production, this is a valuable material source. The theoretical part describes composition of SMA mixture and problems of pavement recycling. The practical part deals with SMA 11S laboratory designs with RAP ratio of 0 to 50%. Based on these suggestions, a trial section with 17 variants was placed, which varied with the content and quality of the RAP and the used additives. All variants have been subjected to functional testing not only on mixtures but also on recovered binders. The results obtained during the dissertation were used to build a certified methodology named "Methodology of application RAP to Stone Mastic Asphalt." In conclusion, the results of the dissertation are summarized.en
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationCOUFALÍKOVÁ, I. Použití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixový [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.cs
dc.identifier.other125458cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/180748
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavebnícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectAsfaltový koberec mastixovýcs
dc.subjectSMAcs
dc.subjectR-materiálcs
dc.subjectoživovací přísadacs
dc.subjectcelulózové vláknocs
dc.subjectpolymerem modifikované pojivocs
dc.subjectzkušební úsek.cs
dc.subjectStone mastic asphalten
dc.subjectSMAen
dc.subjectreclaimed asphalt pavementen
dc.subjectRAPen
dc.subjectrejuvenatoren
dc.subjectcellulose fiberen
dc.subjectpolymer modified bitumenen
dc.subjecttrial section.en
dc.titlePoužití R-materiálu do asfaltových směsí typu asfaltový koberec mastixovýcs
dc.title.alternativeUsage of reclaimed asphalt pavement in stone mastic asphalten
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.dateAccepted2019-06-28cs
dcterms.modified2019-11-09-07:29:48cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta stavebnícs
sync.item.dbid125458en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 20:17:56en
sync.item.modts2020.03.31 14:30:35en
thesis.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikacícs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
10.51 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-49336.pdf
Size:
60.75 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-49336.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-49320.pdf
Size:
222.57 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-49320.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-48988.pdf
Size:
133.66 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-48988.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
982.03 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Collections