Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou pracovněprávních vztahů, jejich vzniku i skončení. Zaměřuje se na vysokou fluktuaci zaměstnanců ve výrobním úseku a na náklady s tím spojené. Dále se zabývá problematickými zaměstnanci, kteří porušují povinnosti vyplývající z právních předpisů. Bakalářská práce hodnotí aktuální situaci zaměstnavatele v oblasti pracovněprávních vztahů a na základě provedené analýzy současného stavu odměňování zaměstnanců jsou navržena řešení, která vedou k optimalizaci mzdových nákladů.
The bachelor's thesis deals with issues of labor-law relations, their origin and termination. It focuses on the high fluctuation of employees in the production section and on the related costs. It also deals with problematic employees who violate legal obligations. The bachelor's thesis evaluates the current situation of the employer in the area of labor-law relations and on the basis of the analysis of the current state of remuneration of employees the solutions are proposed which lead to the optimization of wage costs.
Description
Citation
ZOUHAROVÁ, D. Pracovněprávní vztahy z hlediska optimalizace mzdových nákladů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Iva Živělová, CSc. (předseda) doc. PhDr. Iveta Šimberová, Ph.D. (místopředseda) prof. Ing. et Ing. Stanislav Škapa, Ph.D. (člen) Ing. Karel Doubravský, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pěta, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
otázky oponenta - zodpovězeno další otázky: nebyly položeny
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO