Podnikatelský záměr

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce se zaměřuje na sestavení podnikatelského plánu v prostředí elektronického podnikání. Představuje moderní možnosti e-commerce, které zákazníka efektivně provedou celým nákupním procesem a efektivní nástroje pro propagaci internetového obchodu. Obsahuje analýzu vnějšího i vnitřního prostředí, marketingový plán a finanční plán. Předmětem diplomové práce je zpracování podnikatelského plánu pro podnikající fyzickou osobu a rozvoj jejího již existujícího internetového obchodu.
This master thesis focuses on creating a business plan in e-business environment. It presents modern e-commerce options that effectively carry the customers through the purchase process and effective tools for promoting online store. It includes analysis of the external and internal environment, marketing plan and financial plan. The subject of this thesis is the elaboration of a business plan for entrepreneur and development of his online store.
Description
Citation
KOCH, M. Podnikatelský záměr [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Marie Jurová, CSc. (předseda) Ing. Jiří Michele (místopředseda) Ing. Zuzana Němcová, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Pavel Mráček, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-11
Defence
Otázky oponenta diplomové práce – částečně odpovězeno Otázka: Ing. Michele Relevantnost informací, které byly podkladem pro tvorbu podnikatelského plánu - částečně odpovězeno Otázka: Ing. Luňáček Mzdové náklady zaměstnanců - odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 10 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO