Monitorovací prvek softwarových aplikací

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Práce se zabývá návrhem a implementací řešení pro monitorování a ovládání aplikací, běžících v operačním systému Linux nebo pomocí platformy Docker. Implementované řešení se skládá z agentů v programovacím jazyce Kotlin s využitím frameworku Spring, který odpovídá za ovládání a monitorování aplikace. Další částí řešení je Flask aplikace v Python, která nabízí webové rozhraní pro reprezentaci výsledků monitorování a možnost ovládání běžících procesů. Komunikace mezi agenty a webovým rozhraním je zajištěna pomocí API, které je vhodným způsobem zabezpečeno. Implementované řešení bylo otestováno v reálném provozu a byla prokázána jeho funkčnost.
The master’s thesis deals with the design and implementation of solution for monitoring and controlling applications running in the Linux operating system or using the Docker platform. The implemented solution consists of agents in the Kotlin programming language using the Spring framework, which is responsible for controlling and monitoring the application. Another part of the solution is the Flask application in Python, which offers a web interface for representing monitoring results and the possibility of controlling running processes. Communication between the agents and the web interface is ensured using an API that is appropriately secured. The implemented solution was tested in real production environment and its functionality was proven.
Description
Citation
PARTNOV, D. Monitorovací prvek softwarových aplikací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
doc. Ing. Jan Jeřábek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Karol Molnár, Ph.D. (místopředseda) Ing. Pavel Nevlud (člen) Ing. Mgr. Pavel Šeda, Ph.D. (člen) Ing. Petr Ilgner (člen) JUDr. Pavel Loutocký, BA (Hons), Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student prezentoval výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Student obhájil diplomovou práci s výhradami a odpověděl na otázky členů komise a oponenta. Otázky 1) Jaký je limit aplikace co do počtu připojených agentů. Jaké jsou vlastní limity aplikace. 2) Smysl aplikace je zřejmý, není však slabinou navrženého systému závislost na agentech, nad kterými nemá centralizovaný prvek žádnou možnost jejich kontroly a ovládání? 3) Z jakého důvodu nejsou k práci přiloženy zdrojové kódy? 4) Jaký je účel aplikace? Jaký je postup nasazení? 5) Byla provedena analýza a srování stávajících řešení? Student dostatečně vysvětlil všechny otázky. Student uvedl, že zdrojové kódy měl vedoucí a oponent k dispozici na interním uložišti univerzity.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO