Reambulace účelové mapy povrchové situace s využitím mobilního mapovacího systému

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cílem této bakalářské práce byla reambulace Digitální technické mapy východních Čech v obci Chvojenec, konkrétně aktualizace účelové mapy povrchové situace pomocí dat z mobilního mapovacího systému a následné porovnání s reambulací klasickou metodou.
Aim of this bachelor thesis was updating the Digital technical map of eastern Bohemia in Chvojenec village, specifically with map updating using data from mobile mapping system and a comparison with map updating in the classic way.
Description
Citation
MRŮZEK, T. Reambulace účelové mapy povrchové situace s využitím mobilního mapovacího systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Geodézie, kartografie a geoinformatika
Comittee
doc. Ing. Radovan Machotka, Ph.D. - předseda, Ing. Petr Kalvoda, Ph.D. - místopředseda, Ing. Jiří Ježek - tajemník, Mgr. Jan Šafařík, Ph.D. - člen, Ing. Bronislav Lapčík - člen, Ing. Markéta Pospíšilová - člen, Ing. Milan Jelínek - člen, Ing. Josef Žižka - člen,
Date of acceptance
2019-06-10
Defence
Student Tomáš Mrůzek seznámil komisi s obsahem své bakalářské práce. Na otázky a připomínky plynoucí z posudků vedoucího a oponenta a komise při odborné rozpravě nad bakalářskou prací ~Reambulace účelové mapy povrchové situace s využitím mobilního mapovacího systému~ reagoval dobře.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO