Analýza a optimalizace chodu recepce ve wellness centru

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se věnuje analýze společnosti Infinit a následné optimalizaci řízení recepce. Hlavní záměr je směřován na efektivitu práce, úsporu času, úsporu nákladů a usnadnění pracovních postupů. Práce je rozdělena na 3 částí. První uvádí teoretická východiska, v další části je společnost analyzovaná prostřednictvím mnoha analýz zaměřených na chod recepce a organizační strukturu. Na základě zjištěných údajů následně podávám návrhy řešení a jejich přínosy, které vyplynuly z provedených analýz.
Bachelor’s thesis is based on analysis of the company Infinit, and the further optimalization of its management for reception desk. The main porpose is focus on effectiveness of work, time saving, cost saving and making working proces more easy. The thesis is divided into 3 parts. The first part is devoted to the theoretical background of this work, in following parts the company is analysed via many analysis focused on running reception desk and organization structure. Thanks to all acquired data I introduce several proposals of solutions with their impacts as they were shown in analysis.
Description
Citation
VESELÁ, P. Analýza a optimalizace chodu recepce ve wellness centru [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Management v tělesné kultuře
Comittee
prof. Ing. Vojtěch Koráb, Dr., MBA (předseda) RNDr. Hana Lepková (místopředseda) Ing. Helena Hanušová, CSc. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího práce - zodpovědnost Otázky oponenta práce - zodpovědnost Ing. David Schuller, Ph.D. Otázka: Formalita zpracování (uvádění názvů) - zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO