Návrh marketingového mixu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Hlavním předmětem bakalářské práce je provést analýzu současného stavu marketingového mixu společnosti M.C. software s.r.o a navrhnout jednotlivé proměnné marketingového mixu tak, aby byla zákazníkovi poskytnuta maximální hodnota, a aby byly splněny firemní marketingové cíle.
The main subject of the thesis is to analyze the current state of marketing mix of M.C. Software Ltd. and draw up the various marketing mix variables which will be maximize the customer values and meet the company's marketing objectives.
Description
Citation
ĆMOK, F. Návrh marketingového mixu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
prof. Ing. Oldřich Rejnuš, CSc. (předseda) Ing. Jarmil Cileček (místopředseda) doc. PhDr. Martina Rašticová, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. Martin Pernica, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Otázky vedoucího bakalářské práce: odpovězeno Otázky oponenta bakalářské práce: odpovězeno Ing. Cileček: Co je SWOT analýza? Doc. Rašticová: Z jakého důvodu navrhuje student pronájem místností pro výuku angličtiny?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO