OPTIMALIZACE ALGORITMŮ A DATOVÝCH STRUKTUR PRO VYHLEDÁVÁNÍ REGULÁRNÍCH VÝRAZŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE FPGA

but.jazykangličtina (English)
but.programVýpočetní technika a informatikacs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKotásek, Zdeněken
dc.contributor.authorKaštil, Janen
dc.contributor.refereePlíva, Zdeněken
dc.contributor.refereeVlček, Karelen
dc.date.accessioned2021-11-22T21:42:27Z
dc.date.available2021-11-22T21:42:27Z
dc.date.createdcs
dc.description.abstractDisertační práce se zabývá rychlým vyhledáváním regulárních výrazů v síťovém provozu s použitím technologie FPGA. Vyhledávání regulárních výrazů v síťovém provozu je výpočetně náročnou operací využívanou převážně v oblasti síťové bezpečnosti a v oblasti monitorování provozu vysokorychlostních počítačových sítí. Současná řešení neumožňují dosáhnout požadovaných multigigabitových propustností při dodržení všech požadavků, které jsou na vyhledávací jednotky kladeny. Nejvyšších propustností dosahují implementace založené na využití inovativních hardwarových architektur implementovaných v FPGA případně v ASIC. Tato disertační práce popisuje nové architektury vyhledávací jednotky, které jsou vhodné pro implementaci jak v FPGA tak v ASIC. Základní myšlenkou navržených architektur je využití perfektní hashovací funkce pro implementaci přechodové tabulky konečného automatu. Dále byla navržena architektura, která umožňuje uživateli zanést malou pravděpodobnost chyby při vyhledávání a tím snížit paměťové nároky vyhledávací jednotky. Disertační práce analyzuje vliv pravděpodobnosti této chyby na celkovou spolehlivost systému a srovnává ji s řešením používaným v současnosti. V rámci disertační práce byla provedena měření vlastností regulárních výrazů používaných při analýze provozu moderních počítačových sítí. Z provedené analýzy vyplývá, že velká část regulárních výrazů je vhodná pro implementaci pomocí navržených architektur. Pro dosažení vysoké propustnosti vyhledávací jednotky práce navrhuje nový algoritmus transformace abecedy, který umožňuje, aby vyhledávací jednotka zpracovala více znaků v jednom kroku. Na rozdíl od současných metod, navržený algoritmus umožňuje konstrukci automatu zpracovávajícího libovolný počet symbolů v jednom taktu. Implementované architektury dosahují v porovnání se současnými metodami úspory paměti zlepšení až 200MB.en
dc.description.abstractThis thesis deals with fast regular expression matching using FPGA. Regular expression matching in high speed computer networks is computationally intensive operation used mostly in the field of the computer network security and in the field of monitoring of the network traffic. Current solutions do not achieve throughput required by modern networks with respect to all requirements placed on the matching unit. Innovative hardware architectures implemented in FPGA or ASIC have the highest throughput. This thesis describes two new architectures suitable for the FPGA and ASIC implementation. The basic idea of these architectures is to use perfect hash function to implement transitional function of deterministic finite automaton. Also, architecture that allows the user to introduce small probability of errors into the matching process in order to reduce memory requirement of the matching unit was introduced. The thesis contains analysis of the effect of these errors to overall reliability of the system and compares it to the reliability of currently used approach. The measurement of properties of regular expressions used in analysis of the traffic in modern computer networks was performed in the thesis. The analysis implies that most of the used regular expressions are suitable for the implementation by proposed architectures. To guarantee high throughput of the matching unit new algorithms for alphabet transformation is proposed. The algorithm allows to transform the automaton to accept several input characters per one transition. The main advantage of the proposed algorithm over currently used solutions is that it does not have any limitation over the number of characters that are accepted at once. Implemented architectures were compared with the current state of the art algorithm and 200MB memory reduction was achievecs
dc.description.markPcs
dc.identifier.citationKAŠTIL, J. OPTIMALIZACE ALGORITMŮ A DATOVÝCH STRUKTUR PRO VYHLEDÁVÁNÍ REGULÁRNÍCH VÝRAZŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE FPGA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. .cs
dc.identifier.other99822cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/63231
dc.language.isoencs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectRegular expressioncs
dc.subjectsearchingcs
dc.subjectdeterministic finite automatoncs
dc.subjectFPGAcs
dc.subjectperfect hash functioncs
dc.subjectRegulární výrazen
dc.subjectvyhledáváníen
dc.subjectdeterministický konečný automaten
dc.subjectFPGAen
dc.subjectperfektní hashovací funkceen
dc.titleOPTIMALIZACE ALGORITMŮ A DATOVÝCH STRUKTUR PRO VYHLEDÁVÁNÍ REGULÁRNÍCH VÝRAZŮ S VYUŽITÍM TECHNOLOGIE FPGAen
dc.title.alternativeOPTIMIZATION OF ALGORITHMS AND DATA STRUCTURES FOR REGULAR EXPRESSION MATCHING USING FPGA TECHNOLOGYcs
dc.typeTextcs
dc.type.driverdoctoralThesisen
dc.type.evskpdizertační prácecs
dcterms.modified2020-05-10-17:46:42cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta informačních technologiícs
sync.item.dbid99822en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.22 22:42:27en
sync.item.modts2021.11.22 21:52:17en
thesis.disciplineVýpočetní technika a informatikacs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémůcs
thesis.levelDoktorskýcs
thesis.namePh.D.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 5 of 6
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
2.62 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
thesis-1.pdf
Size:
430.02 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
thesis-1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Vedouci prace-371_s1.pdf
Size:
351.09 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Vedouci prace-371_s1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-371_o1.pdf
Size:
220.2 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-371_o1.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
Posudek-Oponent prace-371_o2.pdf
Size:
152.46 KB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
Posudek-Oponent prace-371_o2.pdf
Collections