Hodnocení výroby součásti a modernizace upínacího přípravku pro velkosériovou výrobu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Táto bakalárska práca sa zaoberá konštrukčným riešením upínacieho prípravku. Prvá časť je venovaná rozdeleniu upínacích systémov, opisu obrábacieho centra HAAS a stručnej charakteristike súčasného prípravku. Druhá časť je venovaná návrhu a modelovaniu prípravku a porovnaniu cien medzi súčasným a novým upínacím prípravkom.
This bachelor´s thesis deals with construction of clamping fixture. The first part describes distribution of various types of clamping systems, HAAS machining center and a brief characterization of the current fixture. The second part deals with design and modeling of fixture and also price comparison between current fixture and the new fixture designed in this thesis
Description
Citation
HLUCHÝ, M. Hodnocení výroby součásti a modernizace upínacího přípravku pro velkosériovou výrobu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) prof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen) Mgr. Ing. Eva Pekárková, Ph.D. (člen) Ing. Václav Peterka, MBA (člen)
Date of acceptance
2013-06-13
Defence
Bakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise.V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: Je relevantní výpočet řezných a upínacích sil v daném případě? Uveďte vztah pro výpočet řezné rychlosti a popište jej. Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO