Grafický editor výpočetních procesů ve formátu TOSCA

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá návrhem a implementací grafického editoru pracovních toků zaměřeného na vědce, kteří nejsou z oboru informačních technologií, a editor jim umožňuje vytváření složitých výpočetních toků s minimální technickou znalostí. Editor poskytuje grafické rozhraní pro sestavení toků z výpočetních úloh s podporou různých typů vstupů a výstupů, včetně hodnotových a datových vstupů a výstupů. Výsledné toky lze exportovat do specifikace TOSCA popisující pracovní tok, což umožňuje jejich použití na platformě LEXIS. Editor byl vyvinut v rámci .NET Blazor Server frameworku v jazyce C\# a JavaScript a využívá knihovnu JointJS pro vytváření grafické reprezentace toků. Výsledný nástroj poskytuje dostupný způsob, jak vytvářet a spouštět pokročilé výpočetní toky pro výzkumníky a další uživatele.
This thesis presents the design and implementation of a graphical workflow editor aimed at non-computer scientists, which enables the creation of complex computational workflows with minimal technical knowledge. The editor provides a graphical interface for composing workflow from computational tasks with supports a variety of input and output types, including value-based and dataset-based inputs and outputs. The resulting workflows can be exported to the TOSCA workflow specification, making them compatible with the LEXIS platform. The editor was developed in .NET Blazor Server framework in C# and JavaScript and employs the JointJS library for creating the graphical representation of workflows. The resulting tool provides an accessible means for researchers and other non-technical users to compose and execute advanced computational workflows.
Description
Citation
SWIATKOWSKI, J. Grafický editor výpočetních procesů ve formátu TOSCA [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Adam Herout, Ph.D. (předseda) doc. Mgr. Lukáš Holík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jan Kořenek, Ph.D. (člen) Ing. Zbyněk Křivka, Ph.D. (člen) Ing. Michal Španěl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-16
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO