Komparace akustických vlastností kytar ze stejné výrobní řady

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce pojednává o akustických vlastnostech kytar Furch. V teroretickém úvodu nalezneme informace o základních vlastnostech tónu. Následuje kapitola o akustických kytarách, ve které jsou uvedeny i nejpoužívanější dřeva pro jejich výrobu. Ve speciální kapitole jsou popsány spektra signálu, LPC analýza, směrové vyzařování nástrojů a Chladniho obrazce. Zmíněné pojmy byly z měření vyhodnoceny a najdeme je v praktické části této práce spolu s popisem realizace měření. Výstupem práce je porovnání akustických vlastností měřených kytar, jejich barvy a módů.
This work is dealing with acoustic features of Furch guitars. In theoretical introduction is possible to find an information about basic characteristics of a tone. Following chapter about acoustic guitars is dealing even with mostly used types of woods for their manufacturing. In special chapter are described spectres of signals, LPC analysis, sound radiation of instruments and Chladni figures. Mentioned terms have been evaluated from measurements and are available in practical part of this work also including description of implementation of the measurement. As an output of this work is a comparison of acoustic features of measured guitars, their colours and modes.
Description
Citation
TRÁVNÍČKOVÁ, H. Komparace akustických vlastností kytar ze stejné výrobní řady [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Zvuková produkce a nahrávání
Comittee
prof. Ing. Zdeněk Smékal, CSc. (předseda) doc. Ing. Kamil Říha, Ph.D. (místopředseda) MgA. Michal Indrák, Ph.D. (člen) Ing. David Kubánek, Ph.D. (člen) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (člen) Ing. Petr Kříž (člen)
Date of acceptance
2020-06-24
Defence
Studentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Studentka obhájila bakalářskou práci a odpověděla na otázky členů komise a oponenta. Otázka vedoucího: V jakém prostředí či programu by šla vytvořit simulace nástroje – kytary coby akustického obvodu. Jaké veličiny byste musela vzít v úvahu? – studentka vysvětlila otázku s mírnou pomocí komise Otázky oponenta: Proč nebyl při nahrávání použit robot a jaký odhadujete jeho vliv na výsledky měření? Jak jste byla spokojena s použitými mikrofony a myslíte, že měly nějaký negativní vliv na měření a případně jaký? V čem myslíte, že byste mohla na výsledky této práce v budoucnu navázat? – studentka dostatečně vysvětlila otázky
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO