Analýza spokojenosti zákazníků vybraného spolku a návrhy na její zlepšení

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Tato bakalářská práce se věnuje analýze spokojenosti zákazníků spolku Yoga House, z.s. a následným návrhům její zlepšení. První část práce se zabývá popisem důležitých teoretických východisek souvisejících s tímto tématem. V druhé části jsou realizovány analýzy obecného a konkurenčního prostředí spolku, dále je v ní zpracován jeho marketingový mix, zanalyzováno dotazníkové šetření, zaměřené na zákaznickou spokojenost, a v závěru je vypracována SWOT analýza z jednotlivých výstupů předešlých rozborů. Ve třetí části jsou vytvořeny návrhy a doporučení pro zvýšení úrovně spokojenosti zákazníků u vybraného spolku.
This bachelor thesis deals with customer satisfaction analysis of Yoga House, z.s. and subsequent proposals for its improvement. The first part of the thesis deals with the description of important theoretical bases related to this topic. The second part analyzes the general and competitive environment of the company, marketing mix is processed, the questionnaire survey focused on customer satisfaction is analyzed, and SWOT analysis from the individual outputs of previous research is elaborated. In the third part, suggestions and recommendations are created to increase the level of customer satisfaction with the selected association.
Description
Citation
PILKOVÁ, K. Analýza spokojenosti zákazníků vybraného spolku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
prof. Ing. Tomáš Meluzín, Ph.D. (předseda) Ing. Marek Mihalisko, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Luňáček, Ph.D., MBA (člen) Ing. Lenka Smolíková, Ph.D. (člen) doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
otázka vedoucího: zodpovězeno otázka oponenta: zodpovězeno doc. Meluzín: Jaká je konkurence v Brně? zodpovězeno Ing. Smolíková: Podívala jste se z pohledu zákzaníka na výhodu velkého množství lekcí jako na nevýhodu? zodpovězeno Ing. Smolíková: Podle čeho si myslíte, že si zákazníci volí jógová centra? zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO