Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování

but.committeeprof. Ing. Kamil Vrba, CSc. (předseda) doc. Mgr. Pavel Rajmic, Ph.D. (místopředseda) Ing. Miroslav Balík, Ph.D. (člen) RNDr. Lubor Přikryl (člen) Ing.MgA. Edgar Mojdl, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Záviška (člen)cs
but.defenceStudentka prezentovala výsledky své práce a komise byla seznámena s posudky. Otázky oponenta: Jakým způsobem lze pomocí simulací získat hodnotu THD DI boxu? Jakou úpravou by se zvýšila vstupní impedance DI boxu na požadovaný 1 MOhm? Studentka neobhájila bakalářskou práci. Komise se shodla, že předložená práce nesplnila zadání.cs
but.jazykčeština (Czech)
but.programAudio inženýrstvícs
but.resultpráce nebyla úspěšně obhájenacs
dc.contributor.advisorKoton, Jaroslavcs
dc.contributor.authorHavelková, Nikolacs
dc.contributor.refereeKubánek, Davidcs
dc.date.accessioned2020-06-25T06:56:35Z
dc.date.available2020-06-25T06:56:35Z
dc.date.created2020cs
dc.description.abstractCílem této bakalářské práce je obeznámení se s teoretickými oblastmi týkající se problematiky impedančního přizpůsobení pomocí tzv. DI boxů. Jedná se tedy především o teorii symetrického a nesymetrického signálu, parametry typické pro DI boxy (THD, impedance, šířka pásma, dynamický rozsah atd.), znalosti ohledně transformátoru, respektive obecně ohledně cívek, či v neposlední řadě problematika operačních zesilovačů, která je pro návrh aktivního DI boxu naprosto nezbytná. Na základě této teorie jsou následně stanoveny parametry navrhovaného DI boxu, které jsou porovnány s komerčně dostupnými modely. Cílem je dosáhnout lepších hodnot nebo se jim alespoň přiblížit. Dále je navrženo obvodové schéma, které je za pomoci simulace v programu Multisim od National Instruments optimalizováno pro dosažení předem stanovených parametrů. S ohledem na výsledné specifikace DI box je dále navržena deska plošných spojů pro realizaci prototypu tohoto zařízení. Po jeho zhotovení je provedeno kontrolní měření pomocí APx525, jehož výsledky jsou pak porovnány s hodnotami, kterých bylo cílem dosáhnout.cs
dc.description.abstractThe purpose of this bachelor thesis is to get acquainted with the theoretical areas related to the issue of impedance matching using the so-called DI boxes. It is mainly the theory of balanced and unbalanced signal, parameters typical for DI boxes (THD, impedance, bandwidth, dynamic range, etc.), knowledge about the transformer, respectively about the coils, or last but not least the issue of operational amplifiers, which is for designing of active DI box absolutely essential. The specifications of the designed DI box based on this theory are subsequently determined and compared with commercially available models. The main target is to achieve better figures or at least get closer to them. Furthermore, the circuit diagram is designed and optimized to achieve predetermined parameters using simulation in the Multisim program from National Instruments. Regarding the resulting specifications of the DI box, a printed circuit board is designed to build a prototype of the device. After its completion, a test gauging using APx525 is done and the results are compared to the target figures.en
dc.description.markEcs
dc.identifier.citationHAVELKOVÁ, N. Způsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2020.cs
dc.identifier.other125886cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/190450
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectDI boxcs
dc.subjectimpedanční přizpůsobenícs
dc.subjectsymetrizace signálucs
dc.subjectgalvanické oddělenícs
dc.subjecttransformátorcs
dc.subjectDI-boxen
dc.subjectimpedance matchingen
dc.subjectsignal balancingen
dc.subjectgalvanic isolationen
dc.subjecttransformeren
dc.titleZpůsoby impedančního přizpůsobení zdrojů akustického signálu při jejich následném zpracovánícs
dc.title.alternativeMethods of acoustic signal sources impedance matching for their further processingen
dc.typeTextcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
dcterms.dateAccepted2020-06-24cs
dcterms.modified2020-09-07-08:37:18cs
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
sync.item.dbid125886en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 20:59:44en
sync.item.modts2021.11.12 20:24:10en
thesis.disciplineZvuková produkce a nahrávánícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav telekomunikacícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
Files
Original bundle
Now showing 1 - 2 of 2
Loading...
Thumbnail Image
Name:
final-thesis.pdf
Size:
1.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Description:
final-thesis.pdf
Loading...
Thumbnail Image
Name:
review_125886.html
Size:
9.86 KB
Format:
Hypertext Markup Language
Description:
review_125886.html
Collections