Webové rozhraní pro správu dat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Tato práce se věnuje problematice návrhu a implementaci webové aplikace pro správu dat. Aplikace umožňuje administrátorovi vytvářet a graficky upravovat prezentace datových sestav, které jsou následně prostřednictvím aplikace prezentovány koncovým uživatelům. Aplikace také obsahuje šablonovací podsystém, který zefektivňuje vytváření těchto prezentací. Koncovým uživatelům tento systém poskytuje nástroje pro snadnou organizaci zobrazovaných informací a manipulaci s nimi. Logická část aplikace je implementována v jazyce PHP a pro databázi je využita technologie MySQL. Pro realizaci uživatelského prostředí jsou využity jazyky HTML, CSS a JavaScript.
This thesis deals with the issue of proposing and implementing a web application designed for data administration. This application enables the administrator to create and graphically modify presentations of data configurations, which are consequently presented to the end users. The application also contains a template subsystem that makes the process of creating the presentations more efficient. This system provides the end users with tools by dint of which it is easy to organize the displayed information and to manipulate it. The logical part of the application is implemented in the PHP programming language and the database uses the MySQL technology. The programming languages utilized for realization of user space consist of HTML, CSS and JavaScript.
Description
Citation
SAMEK, J. Webové rozhraní pro správu dat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Jaroslav Zendulka, CSc. (místopředseda) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) doc. Ing. Zdeněk Kotásek, CSc. (člen) Dr. Ing. Petr Peringer (člen)
Date of acceptance
2018-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " C ". Otázky u obhajoby: Mohl byste přiblížit povahu nebo strukturu dat, se kterými aplikace pracuje a konkretizovat, jaké pohledy a datové sestavy je z nich třeba produkovat? K čemu se využívá jazyk navržený v kapitole 4.2?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO