Software pro výpočet přírub podle ČSN EN 13445

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Cílem této bakalářské práce je vytvořit jednoduchou přenosnou aplikaci pro pevnostní výpočet těsněných přírubových spojů dle normy ČSN EN 13445 – Netopené tlakové nádoby. Pro naprogramování byl zvolen programovací jazyk Python a program byl vytvořen v prostředí Eclipse. Práce obsahuje rešeršní části pro vhled do tematiky pevnostních výpočtů přírub, popis pevnostního výpočtu dle výše uvedené normy a popis vytvořeného programu včetně odladění. Hlavním výstupem je funkční software, pracovně nazvaný Imhotep. Ten je ve dvou formách – jako modul spustitelný přes Python a jako přenosná .exe verze.
The goal of this work is to create a simple portable software for stress analysis of gasketed flange connections according to ČSN EN 13445 - Unfired pressure vessels. The programming language Python was chosen for the programming and the program was created in IDE called Eclipse. The thesis includes: literature search in order to get some insight into the theme of stress calculations of flanges, a description of the strength calculation according to the Standard mentioned above and a description of the created program including its debugging. The main output is software called Imhotep. It comes in two forms – as a module executable via Python and a portable .exe version.
Description
Citation
SCHÜTZ, S. Software pro výpočet přírub podle ČSN EN 13445 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
RNDr. Petr Žaloudík, CSc. (předseda) doc. Ing. Zdeněk Jegla, Ph.D. (místopředseda) Ing. Richard Nekvasil, Ph.D. (člen) Ing. Lucie Houdková, Ph.D. (člen) Ing. Petr Bělohradský, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO