Technologie gridů a cloudů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalárska práca pojednáva o technológiách cloudov a gridov. Prvá časť práce rozoberá technológiu cloud computingu, jeho komponenty, infraštruktúru, modely, výhody, nevýhody a bezpečnostné riziká. Nasledujúca časť popisuje výpočtové a dátové gridy, ich funkciu, využitie a bezpečnosť. Posledná časť práce zobrazuje prehľad komerčného trhu cloudových a gridových služieb.
The bachelor thesis deals with cloud and grid technologies. The first part discusses cloud computing technology, its components, infrastructure, models, advantages, disadvantages, and security risks. The following section describes computing and data grids, their function, use and security. The last part of the thesis shows an overview of the commercial market of cloud and grid services.
Description
Citation
BEGAN, J. Technologie gridů a cloudů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2022.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Základy strojního inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jan Roupec, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Roman Šenkeřík, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Branislav Lacko, CSc. (člen) prof. RNDr. Ing. Jiří Šťastný, CSc. (člen) Ing. Ivana Hromková, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Škrabánek, Ph.D. (člen) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2022-06-15
Defence
Student představil svou závěrečnou práci a seznámil komisi se svými výsledky. Poté úspěšně zodpověděl dotazy oponenta a doplňující dotazy komise.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO