Management osobního rozvoje

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
E
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Diplomová práce „Management osobního rozvoje“ je zaměřena na analýzu v oblasti managementu osobního rozvoje u nejmenované moravské výrobní a obchodní společnosti se zaměřením na kreativitu. Teoretická část je věnována vymezení základních pojmů v této oblasti, životnímu stylu, řízení kariéry, duševní hygieně, zásadám úspěšného manažera, time managementu, sebepoznávání a řešení konfliktů. V oblasti kreativity přibližuje tuto vlastnost samu o sobě, její rozvoj, kreativní schopnosti a postoje a nastiňuje také souvislost mezi kreativitou a osobním rozvojem. Součástí jsou i vybrané alternativní přístupy k osobnímu rozvoji. Pozornost praktické části se zaměřuje na současný stav managementu osobního rozvoje a kreativitu ve firmě a na vliv, jaký tyto faktory mají na fungování. Součástí je také návrh konkrétních řešení, která poukazují na možný směr dalšího rozvoje společnosti.
This thesis called "Management of Personal Development" is focused on analysis of the personal development management at one unnamed Moravian manufacturing and trade company focused on creative tasks. The theoretical background deals with defining the elementary terms in this area, lifestyle, career management, mental hygiene, successful manager principles, time management, introspection, and problem solving. In the area of creativity, it approaches the topic in itself, its development, creative abilities and attitudes, and shows a connection between creativity and personal development. It also includes several alternative methods of personal development. The practical part deals with the present state of personal development management and creativity in the company, and on the influence of these factors on the company's operation. This thesis also includes several specific solutions which show several ways of company development.
Description
Citation
ČERNÁ, Z. Management osobního rozvoje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2016.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Řízení a ekonomika podniku
Comittee
doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA (předseda) Ing. Petr Jalůvka (místopředseda) doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (člen) Ing. Zdeňka Videcká, Ph.D. (člen) Ing. David Schüller, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2016-06-09
Defence
Ing. Vladimíra Kučerová, Ph.D. - "jestli si firma může dovolit opatření ve stanovené výši? Co si slibujete jako výslední efekt pro firmu?" - odpovězeno Doc. RNDr. Anna Putnová, Ph.D., MBA - "Na základe čeho jste vyhodnotila, že knihovna bude pro zaměstnance vhodná? Proč chete ve firmě suplovat funkci veřejných knihove? Jaká je majetková struktura ekonomické parametry firmy?" - částečne odpovězeno Ing., Mgr. Lenka Černohorská, Ph.D. - "Proč jste použila SWOT analyzu při vyhodnocení výsledků výskumu?" - odpovězeno prof. Ing. Mária Režňáková, Csc. - "Podle čeho usuzujete, že navrhováne náklady jsou neúnosné pro firmu?" - částečne odpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO