Zdroj nosného kmitočtu pro přenosný simulátor radiolokačních signálů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá rozborem a řešením zdroje nosného kmitočtu pro přenosný simulátor radiolokačních signálů. Tento simulátor je přeladitelný v kmitočtovém pásmu 2 GHz až 18 GHz, proto je pro oscilátor tohoto zdroje použit YIG oscilátor pro své velmi velké kmitočtové přeladění. Na výstupním konektoru SMA je simulátor schopen dodávat výkon až 1W, propojkou lze tento signál přivést na interní anténu. Pro dosažení tohoto výkonu bude použitý polovodičový zesilovač.
This thesis deals with the analysis and solution source for carrier frequency generator for portable radar signal simulator. This simulator is tunable in the frequency range from 2 GHz to 18 GHz and as it´s frequency source generator is used YIG oscillator for its very high frequency realignment. Simulator provides output power up to 1W on the SMA connector which can be connect to internal antenna by using jumper cable. To achieve this output power will be used by semiconductor amplifier.
Description
Citation
FILIP, M. Zdroj nosného kmitočtu pro přenosný simulátor radiolokačních signálů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2010.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Elektronika a sdělovací technika
Comittee
prof. Ing. Stanislav Hanus, CSc. (předseda) doc. Ing. Jaroslav Láčík, Ph.D. (místopředseda) Ing. Michal Kubíček, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Petržela, Ph.D. (člen) doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Oldřich Ondráček, CSc. (člen) doc. Ing. Milan Polívka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2010-06-09
Defence
Student prezentuje výsledky a postupy řešení své diplomové práce. Následně odpovídá na dotazy vedoucího a oponenta práce a na dotazy členů komise. Otázky členů komise: Ing. Fuchs: Objasněte uváděné termíny: simulátor radiolokačního signálu, zdroj nosného kmitočtu a generátor. Ing. Kubíček: Vysvětlete změřenou charakteristiku fázového šumu.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO