Financování podnikatelských aktivit

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalárska práca sa zaoberá financovaním podnikateľských aktivít. Vo svojej práci som sa zamerala na financovanie kúpy nových priestorov v danej spoločnosti. Bakalárska práca má 3 hlavné časti. Prvá časť je zameraná na teoretické popísanie rôznych foriem financovania a druhov podnikov, ktoré využívajú financovanie svojich aktivít, teoretické vymedzenie analýz. Druhá časť sa zaoberá jednotlivými analýzami aplikovanými na konkrétny podnik. Posledná časť obsahuje nájdenie najvhodnejšej formy financovania podnikateľských aktivít.
The bachelor’s thesis deals with the financing of business activities. In my thesis I focused on financing a new working place in the company. Thesis is divided into 3 main sections. The first part focused on the theoretical description of the different types of financing and the types of companies, which finance their business activities, and the theoretical definition of analyzes. The second part deals with individual analyzes aplied into a specific company. The last part contains finding the most apropriate form of financing for business activities.
Description
Citation
PAVLIČKOVÁ, M. Financování podnikatelských aktivit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
sk
Study field
Ekonomika podniku
Comittee
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jana Kajanová, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. (člen) Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. (člen) doc. Mgr. Veronika Novotná, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2019-06-13
Defence
doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Může autorka vysvětlil význam RPSN? Zcela zodpovězeno. doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Bylo by možné financování leasingem? Zcela zodpovězeno. doc. Ing. Vít Chlebovský, Ph.D. - Jaká je předpokládaný trend ukazatelů finanční analýzy? Zcela zodpovězeno. doc. Ing. Eva Lajtkepová, Ph.D. - Jak byly vybrány banky, které jsou zahrnuty v bakalářské práci? Zcela zodpovězeno. Ing. et Ing. Mgr. Martina Skalická, Ph.D. - Doporučuje využívání primárních zdrojů. doc. Ing. Jana Kajanová, Ph.D. - Co jsou to ostatní aktiva? Nezodpovězeno.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO