LABYRINT

Abstract
Moje tvorba je zaměřena na recepci až apropriaci plošného vizuálního prvku, převedeného do prostoru. Ve své magisterské práci se od tohoto konceptu odvracím, jelikož jako nosné téma mé práce jsem si vybrala "Labyrint". Nejedná se tedy o primárně plošný prvek, který bych převedla do prostoru, jak tomu bylo u mé předchozí práce. Jde o volnou uměleckou interpretaci tohoto tématu. Socha s názvem "Labyrint" je přirozeným pokračováním mé tvorby. Inspiruji se klasickými řemeslnými technikami, vnáším do nich svoji intervenci, jak tomu bylo například u vzniku fiber art. Takto přistupuji i k celému konceptu mé práce. Chci vyjádřit svůj pohled a svoje přístupy. Téma labyrint chápu jako sled myšlenek, které nás vedou k nějakému poznání. I když je toto téma zobrazováno v historii monumentálně, já v něm vidím spíše osobní záležitost. V mém ztvárnění má labyrint podobu úhlopříčně přeťaté krychle, která v sobě skrývá další objekty. Celá socha je prošita, tam kde socha končí, bavlnky, které tvoří uvnitř prostorovou výšivku, volně vystupují z objektu. Chci tak navodit pocit možné kontinuity a zdůraznit tak rozdíl mezi uspořádáním vně objektu a chaosem, jenž nastává, když výšivka z díla vystoupí. Rozhodla jsem se dílo úhlopříčně rozdělit, abych odkryla a zpřístupnila část výšivky, stále je socho z větší části ohraničena. Smyslem tohoto počínání je zachovat v díle iluzi tajemství a určité nepřístupnosti. Proto je střed sochy skrytý a přístupný pouze vizuálně.
In the past, my work was focused on transferring the flat visual element into the space. I turn away from this concept, because as my Master's thesis I chose a Labyrinth. A labyrinth is not primary flat visual element. My final work is free artistic interpretation of this theme. My work based on classical craftsmanship techniques, which I am using in the new way in my work. I understood this theme labyrinth as an something very personal and individual. Because of this, I decide to create sculpture which will fit in to the gallery space and also the space of everyday life. My expression of the Labyrinth has cube shape. The entire sculpture is stitched inside, this stitch create the inside space. In one way this inner space is open and we are free to look inside, in the other hand center of the sculpture is hidden. I want to express a feeling of secrecy, and create tension between outside and inside space of the sculpture.
Description
Citation
SCHIFFNEDEROVÁ, M. LABYRINT [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Výtvarná tvorba
Comittee
prof. akad. soch. Michal Gabriel (předseda) doc. Mgr. Tomáš Medek (člen) prof. akad. soch. Jan Ambrůz (člen) doc. Mgr. Pavel Korbička (člen) Mgr. Rostislav Koryčánek (člen) doc. akad. soch. Jiří Sobotka (člen)
Date of acceptance
2017-05-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO