LABORARTORY BRNO

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury
Abstract
Jedná se o lokalitu ležící v centrální části města Brna ve čtvrti Zábrdovice na okraji rozsáhlého parku Moravského náměstí vytvářející otevřený pás kolem jádra města, na kterém se nachází mimo jiné i významné objekty brněnských kulturních institucí. Hlavní náplní navrhovaného objektu je galerie architektury, designu a současného umění se zázemím, drobnými obchody a kavárnou ve 2.NP. Variabilní výstavní prostory nabízí možnost přizpůsobení dané expozici, možné je alternativně přestavovat a využít i k jiným, než výstavním účelům. V přízemí je umístěno parkování pro OA (20 míst) a komunikační plochy pro zásobování a pěší. Dále pak jsou v suterénu navrženy restaurátorké dílny s depozitářem.
This is a site located in the central part of the city of Brno in the district Zabrdovice on the edge of a large park Moravian Square creating an open belt around the core of the city, which is among other major buildings in Brno cultural institutions. The main contents of the proposed building is a gallery of architecture, design and contemporary art facilities, small shops and cafes in 2nd floor. Variable exhibition space offers the possibility to adapt the exposure, it is alternatively possible to convert and be used for other than for exhibition purposes. On the ground floor parking for cars (20 seats) and the communication area for supplies and pedestrians. Furthermore, in the basement restorer workshops are designed with the depositary.
Description
Citation
MOGGERT, M. LABORARTORY BRNO [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Architektura
Comittee
doc. Ing. arch. Eva Králová, Ph.D. (předseda) prof. Ing. arch. Ivan Ruller (člen) doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (člen) Ing. arch. Jiří Mikšík (člen) Ing. Jiří Svoboda (člen)
Date of acceptance
2013-05-20
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO