Systém pro iniciaci plateb a čtení informací z bankovního účtu v rámci PSD2

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit systém, který firmě Platební instituce Roger a.s. umožňuje iniciovat platbu nebo stáhnout platební historii z bankovních účtů vedených u Fio banky. Komunikace s bankou je realizována přímo pomocí bankovního REST API, které je zpřístupněno na základě rozsáhlých legislativních změn v oblasti bankovnictví. Tyto změny přinesla nově aktualizovaná směrnice Evropského parlamentu a Rady EU o platebních službách na vnitřním trhu (PSD2), která bankovním institucím ukládá povinnost zpřístupnit veřejné rozhraní třetím stranám. Při tvorbě aplikace byl prozkoumán a zaznamenán současný stav zavádění PSD2 služeb na českém bankovním trhu. Program byl navržen tak, aby mohl být do budoucna dále rozšiřován.
The purpose of this thesis is to create a payment system for the company Platební instituce Roger a.s. The application allows performing a payment initiation or downloading transaction history from Fio bank accounts. Communication is established directly through bank's REST API that was published as a result of extensive legal changes in the banking sector. These changes come from the new Payment System Directive 2 submitted by the European Commission. Due to this new law banks have to release a public interface to third-party companies. During the development of the application the current state of the implementation of PSD2 services in the Czech Republic has been explored and recorded. This application was designed with regard to extensibility. So that it could be continued to develop in the future.
Description
Citation
JŮDA, P. Systém pro iniciaci plateb a čtení informací z bankovního účtu v rámci PSD2 [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Dr. Ing. Otto Fučík (místopředseda) doc. Ing. Radek Burget, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Milan Češka, Ph.D. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm " B ". Otázky u obhajoby: Vysvětlete notaci a obsah diagramu na obr. 4, str. 36. Jak by bylo možné v návrhu a implementaci zobecnit napojení externích bankovních systémů, nad rámec již podporovaných bank?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Přístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 3 roku/let
DOI
Collections
Citace PRO