Informační systém pro automatizované obchodování na burze kryptoměn.

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je vytvořit informační systém, který bude v reálném čase provádět obchody na kryptoměnové burze za účelem dosažení finančního zisku. Konkrétní algoritmy, které jsou navrženy tak, aby realizovaly zisk, v práci nejsou prezentovány. Práce se zabývá návrhem a tvorbou programových modelů, které vymezují zaměření obecného obchodního algoritmu a dále integrací těchto modelů v rámci informačního systému. Výsledkem této práce je informační systém, který provozuje konfigurovatelnou množinu duálních obchodních algoritmů s úplnou správou prostředků, resp. instance těchto algoritmů vytvořené konkrétními uživateli. Jedná se přitom o jeden konkrétní pohled na automatizované obchodování. Nejde ani tak o ucelený produkt, jako spíše o infrastrukturu, která nabízí alternativu k veřejně dostupným, a často omezeným, systémům pro uživatele.
The aim of this bachelor thesis is to create an information system that will execute trades on a cryptocurrency exchange in real-time, with the goal of achieving financial profit. Specific algorithms designed to generate profit are not presented in the thesis. The thesis focuses on design and development of program models that are subset to presented general trading algorithm and on the integration of these models within the information system. The result is an information system that operates users’ trading algorithm instances of a configurable set of dual trading algorithms with complete asset management. This is a specific view of automated trading, not a complete product, but rather an infrastructure that offers an alternative to publicly available, and often limited, systems for users.
Description
Citation
KLOBÁSKA, M. Informační systém pro automatizované obchodování na burze kryptoměn. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda) doc. Ing. Peter Chudý, Ph.D., MBA (člen) RNDr. Marek Rychlý, Ph.D. (člen) Ing. Vojtěch Mrázek, Ph.D. (člen) Ing. Ondřej Lengál, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO