Stropní deska RD

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební
Abstract
Cieľom tejto práce je návrh a posúdenie železobetónovej stropnej dosky rodinného domu. Doska je pôdorysne zalomená v najväčšom poli pod uhlom 120° a nachádza sa v nej pomerne veľký otvor pre jednoramenné schodisko. Vnútorné sily sú získané pomocou metódy konečných prvkov a overené ručným výpočtom pomocou metódy náhradných nosníkov. Model sa ale musel pre ručný výpočet značne zjednodušiť. Výstuž je nadimenzovaná na návrhové vnútorné sily z metódy konečných prvkov. Výsledkom sú realizačné výkresy výstuže, v ktorých bolo najviac potrebné vyriešiť miesto zalomenia výstuže, aby boli pokryté aj prípadné tangenciálne vnútorné sily vznikajúce od zalomenia výstuže v jednotlivých vrstvách. Návrh a výpočty boli realizované podľa platných noriem.
The main aim of Bachelor thesis is design and assessment of detached house´s reinforced concrete slab. The ground plan of slab is bent under rake angle 120° and there is a hole for staircase. Internal forces are calculated by finite element method and verified by replacement beam method, but the model for manual design is simplified. Reinforcement is designed for design values of internal forces from finite element method. Outcomes of calculations are building drawings of reinforcement, where the most exposed part, angled part, is solved. Also, tangential internal forces from bended reinforcement in every layer are solved there. Design and calculations were realized by current norms.
Description
Citation
SIVČÁK, J. Stropní deska RD [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Pozemní stavby
Comittee
Date of acceptance
2018-06-13
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO