Ohýbání trubek

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce se zabývá teoretickým rozborem technologie ohýbání trubek kruhových průřezů. V první části jsou rozepsány vzorce pro výpočet procesů odehrávajících se v materiálu polotovaru a vzorce pro upřesnění proveditelnosti dané operace (popřípadě pro zhodnocení defektů). Ve druhé části práce jsou popsány současné technologie používané při ohybu trubek kruhových (i jiných) průřezů.
The bachelor thesis deals with the theoretical analysis technologies of bending circular cross-sections. In the first part are said formulas for the calculation of the processes occurring in the blank material and formulas to refine the viability of the operation (or for the assessment of defects). The second part describes the current technologies used for bending pipes of circular (and other) cross-sections.
Description
Citation
RICHTER, T. Ohýbání trubek [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-23
Defence
Student seznámil komisi se svojí prací, jejími výstupy a závěry a zodpověděl dotazy oponenta. Komise dále studentovi položila následující otázky: 1. Proč se provádí aproximace křivek napětí? 2. Vysvětlete aproximaci napětí dle Holomona. 3. Vysvětlete symbol D, uvedený ve vztahu pro elasticko-ustálenou plastickou aproximaci křivky napětí. 4. Vysvětlete zplošťení u trubky a jak vzniká?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO