Softwarový sampler se zvuky cimbálu

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Hlavní cíl této práce je vytvoření VST zásuvného modulu (pluginu), který bude sloužit jako výstupní část elektronického cimbálu. Práce nejprve vysvětluje základní pojmy sampler, cimbál, VST, MIDI, mikrofony a mikrofonní techniky snímání. Poté popisuje jednotlivé části tvorby softwarového sampleru se zvuky cimbálu. To zahrnuje nahrání jednotlivých tónů (vzorků) cimbálu, jejich třídění, editaci a implementaci do technologie VST. Popisuje problematiku konkrétního nástroje a odlišnosti od jiných, příbuzných zásuvných modulů a navrhuje řešení. Na konci práce je zhodnocen její průběh, testování s hardwarovými částmi elektronického cimbálu a její nedokonalosti s návrhy na budoucí zlepšení.
Major aim of this thesis is to create VST plugin module, which would be an output part of electronic cimbalom (dulcimer). Thesis explains basic terms at first, such as sampler, cimbalom, VST, MIDI, microphones and microphone techniques for recording. Then it describes particular segments of creating a software sampler with cimbalom samples. That includes recording each of individual cimbalom tones, sorting and editing these samples and implementing to VST technology. Thesis also describes instrument’s difficulties and differences from other related plugin modules and offers solution. There is a thesis’s assessment at the end of the document, where is mentioned its progress, testing with hardware components of electronic cimbalom and its imperfections with suggestions of future improvement.
Description
Citation
BIČAN, J. Softwarový sampler se zvuky cimbálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Audio inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jiří Schimmel, Ph.D. (předseda) MgA. Mgr. Ondřej Jirásek, Ph.D. (místopředseda) Ing. Václav Mach, Ph.D. (člen) Ing. Pavel Hanák, Ph.D. (člen) Ing. Jiří Mekyska, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2017-06-21
Defence
Jak jste určil směrovou charakteristiku akustického vyzařování a jak tato charakteristika souvisí s optimálním snímáním vzorků? Student zodpověděl otázku. Jak byste řešil přehrávání vzorků v DAW nastaveném na 96 kHz (vzorkovací frekvence), když máte k dispozici jen vzorky snímané při 44,1 kHz? Student zodpověděl otázku. Uveďte velikost banky. Student otázku zodpověděl. Je banka použitelná i pro jiné nástroje? Student otázku zodpověděl. Popište umístění spodního mikrofonu. Student otázku zodpověděl. Existuje už nějaký podobný sampler nebo databáze? Student otázku zodpověděl.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO