Monitorovací a reportovací nástroj pro klonované zranitelnosti napříč open-source projekty

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Predkladaná práca sa zaoberá zraniteľnosťami v projektoch s otvoreným zdrojovým kódom, so zameraním na šírenie zdrojového kódu medzi projektami klonovaním. V rámci tejto práce sú diskutované typy klonov a postupy ich detekcie. Bol navrhnutý a implementovaný nástroj umožňujúci vyhodnotenie a spustenie spomínaných detekčných metód. Nástroj a detekčné metódy boli vyhodnotené a testované na príkladoch z reálneho sveta.
The presented thesis discusses vulnerabilities present in open-source projects, focusing on source code adoption among the projects by code cloning. In the scope of this thesis, the types of source-code clones and their detection procedures are discussed. Furthermore, a tool allowing evaluation and execution of the discussed detection methods was designed and implemented. The tool and detection methods were evaluated and tested on real-world examples.
Description
Citation
REMEŇ, M. Monitorovací a reportovací nástroj pro klonované zranitelnosti napříč open-source projekty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Informační technologie
Comittee
doc. Dr. Ing. Petr Hanáček (předseda) doc. Ing. Ondřej Ryšavý, Ph.D. (člen) Mgr. Kamil Malinka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Milet, Ph.D. (člen) Ing. Josef Strnadel, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-14
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO