Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na specifika zachycování dlouhodobého majetku ve vybraných účetních jednotkách pro zajištění věrného a poctivého zobrazení jejich hospodaření. Práce se zabývá zlepšením ekonomické situace města. Praktická část zobrazuje klíčování dlouhodobého majetku města Šlapanice.
The bachelor’s thesis is focused on specifics of capturing and reporting of fixed assets in selected accounting units to ensure a true and fair view of their financial performance. Thesis should contribute to improvement of economic situation in town. The practical part shows the encryption of fixed assets in Šlapanice town.
Description
Citation
MIGDAU, L. Specifikace zachycování a vykazování dlouhodobého majetku ve vybrané účetní jednotce [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Účetnictví a daně
Comittee
doc. Ing. Anna Fedorová, CSc. (předseda) Ing. Libor Benátský (místopředseda) Mgr. Jiří Pospíšil (člen) Ing. Michala Strnadová, Ph.D. (člen) Ing. Lenka Zábojová (člen)
Date of acceptance
2017-06-23
Defence
otázky vedoucí: odpovězeno otázky oponenta: odpovězeno Ing. Benátský: Má Vaše obec byty? - Ano.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO