Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
D
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce na téma „Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat“ je rozdělena do dvou částí. V první, teoretické části je pozornost zaměřena na teorii, která je použita pro zpracování praktické části. Druhá část práce je praktická. Teoretické znalosti jsou zde aplikovány na konstrukci a software pro navigační systém. Součástí práce je testování navigačního systému za simulovaných podmínek. Cílem práce je prověřit možnost sestrojit navigační modul, který by byl schopen generovat navigační zprávy pro nadřazený řídící systém.
The bachelor thesis "The Global Satellite Navigation Module for Floating Robot KAMBoat" is divided into two parts. In the first, theoretical part, the focus is on the theory that will be used for the practical part. The second part of the thesis is practical. Theoretical knowledge is applied here to design and navigation software. Part of the thesis is testing the navigation system under simulated conditions. Target of the thesis is to investigate the possibility of constructing a navigation module that would be able to generate navigation messages for the superior control system.
Description
Citation
KUŘE, V. Modul globální satelitní navigace pro plovoucí robot KAMBoat [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2018.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Automatizační a měřicí technika
Comittee
prof. Ing. Václav Hlaváč, CSc. (předseda) prof. Ing. František Šolc, CSc. (místopředseda) Ing. Radovan Holek, CSc. (člen) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2018-06-12
Defence
Student obhájil bakalářskou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO