Řízení 6-ti osého robota v RTOS

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Tato práce se zabývá analýzou, návrhem software a rozborem 3-D kinematiky fyzikálního modelu robotického manipulátoru ROB 2-6. Pro tento manipulátor vytváří řidící software obsahující uživatelské rozhraní na bázi MFC aplikace. Práce se také zabývá řešením nejrůznějších problémů jako například nelinearita servomotorů nebo omezení dosažitelnosti manipulátoru. Práce je dokumentací samostatného projektu a otvírá nové možnosti pro další vývoj v řízení tohoto manipulátoru.
The thesis deals with the analysis, software design and the study of 3D kinematic model of robotic manipulator ROB 2-6. It creates the control software for this manipulator, containing user interface based on MFC applications. Moreover, the thesis is concentrated on the solution of various problems, e.g. non-linearity of servomotor or the limitation of manipulator´s attainability. Finally, it poses a documentation of the single project and offers new possibilities of further development in the control of this manipulator.
Description
Citation
VÁCLAVEK, M. Řízení 6-ti osého robota v RTOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Kybernetika, automatizace a měření
Comittee
prof. Ing. Karel Hájek, CSc. (předseda) prof. Ing. Petr Vavřín, DrSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (člen) Ing. Lukáš Kopečný, Ph.D. (člen) Ing. Jan Pásek, CSc. (člen) Ing. Soběslav Valach (člen)
Date of acceptance
2009-06-10
Defence
Student obhájil diplomovou práci s výhradami.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO