Návrh manažerského účetnictví

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá problematikou manažerského účetnictví. Analyzuje současnou finanční situaci a způsob řízení nákladů v konkrétní firmě. Obsahuje návrh implementace jednoduchého systému manažerského účetnictví s cílem zefektivnit řízení a hospodaření jednotlivých oddělení a zároveň umožnit plánovat a kontrolovat náklady.
This bachelor´s thesis deals with management accounting. The thesis analyses the current financial situation and the way of controlling costs in the particular company. The practical part of it consists of the basic system of management accounting. This system should provide more effective management of company departments and allow to plan and control the costs.
Description
Citation
KUBITOVÁ, T. Návrh manažerského účetnictví [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Daňové poradenství
Comittee
prof. Ing. Mária Režňáková, CSc. (předseda) Ing. Vladimír Hibš (místopředseda) Ing. Michal Polák, Dr. (člen) JUDr. Ilona Rašovská (člen) Ing. Martina Pivodová (člen)
Date of acceptance
2013-06-17
Defence
Otázky oponenta bakalářské práce, viz příloha. 1) Ing. Pivodová: Jaká je zpětná vazba navrhovaného modelu z hlediska účetnictví? Pro koho je tento model určen? 2) Ing. Hibš: Jaké jsou stěžejní ukazatele modelu pro vedení podniku? 3) Prof. Režňáková: Připomínky k názvu a cílům práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO