Integrace DotVVM do .NET MAUI

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií
Abstract
Cílem této práce je integrace technologií DotVVM a .NET MAUI, která má umožnit jejich vzájemnou komunikaci a možnost vykreslení webových stránek vyvinutých v DotVVM uvnitř multiplatformní aplikaci .NET MAUI. Součástí je popis implementovaného řešení založeného na komponentě WebView a také vzorové aplikace demonstrující hybridní způsob vývoje. Praktická část zahrnuje analýzu způsobů vývoje mobilních aplikací, aplikačního rámce DotVVM a .NET MAUI. Výsledky této práce umožňují aplikacím vyvinutým v DotVVM fungovat uvnitř multiplatformní aplikace a přistupovat tak k nativním funkcionalitám daných platforem.
The goal of this bachelor thesis is to integrate DotVVM and .NET MAUI technologies to enable their mutual communication and the ability to render web pages developed in DotVVM within a multiplatform .NET MAUI application. Part of the thesis describes the implementation of the solution based on WebView component, as well as sample application demonstrating hybrid development approach. The practical part is preceded by analysis of mobile application development approaches, the DotVVM and .NET MAUI frameworks. The results of this thesis allow applications developed using DotVVM to run within multiplatform application and access the native functionalities of the platforms.
Description
Citation
MIKEŠ, T. Integrace DotVVM do .NET MAUI [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Informační technologie
Comittee
prof. Ing. Tomáš Vojnar, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Matoušek, Ph.D., M.A. (člen) Ing. František Grézl, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Martínek, Ph.D. (člen) Ing. Matěj Grégr, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-15
Defence
Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO