Moderní přístupy v řízení podniků

Loading...
Thumbnail Image
Date
2007-12
ORCID
Advisor
Referee
Mark
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
Abstract
Vědecký příspěvek uvádí moderní přístupy v řízení podniků zformulovaných ve výzkumu MSM 6215648904 (Brno, 2006).Vnitřní prostředí podniku je nutno chápat jako dynamickou rovnováhu vztahů mezi prvky podnikových systémů, vytvářejících s vnějším prostředím určitý soulad, tj. homeostázu. Podnikový management musí tak reagovat na zkracování inovačních cyklů, stále tvrdší konkurenci a narůstající požadavky zákazníků. Uvedené požadavky kladou vysoké nároky na podnikový management a jeho přístupy a metody řízení. Moderní přístupy v řízení podniků, kladou značný důraz na propojení podnikového managementu s finančním účetnictvím, které je zdrojem ekonomických dat. Publikace akcentuje důležitost zpracovávaných datových souborů a informací pro kvalitní manažerské rozhodování, které je jádrem řízení podniku.
Description
Citation
Trendy ekonomiky a managementu. 2007, I, č. 1, s. 103-108. ISSN 1802-8527.
http://www.fbm.vutbr.cz/cs/fakulta/vedecky-casopis/aktualni-cislo/111-cislo1
Document type
Peer-reviewed
Document version
Published version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Comittee
Date of acceptance
Defence
Result of defence
Document licence
© Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská
DOI
Citace PRO