Návrh osvětlovací soustavy stolařské dílny

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
Abstract
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení stávající osvětlovací soustavy v dílně a vytvoření modelu nové osvětlovací soustavy. V teoretické části jsou rozebrány sledované parametry osvětlovacích soustav a měření osvětlenosti. Praktická část se věnuje zhodnocením stávající osvětlovací soustavy na základě provedeného měření. Dále je vytvořen model nového osvětlení dílny, tak aby práce byla z hlediska osvětlenosti příjemná a hospodárná. K novému osvětlení je vytvořen i ekonomický návrh, který porovnává stávající a novou osvětlovací soustavu.
The bachelor thesis deals with evaluation of current lighting system in workshop and creation a new model of lighting system. In the theoretical part, the thesis deals with lighting parameters of lighting system. Practical part is dedicated to evaluation of current lighting system that is based on performed measurement. Further the new model of lighting system is created so that the work in workshop would be pleasant and economical. An economical proposal is created for the new lighting, which is compared with the current lighting system.
Description
Citation
ŠEVČÍK, P. Návrh osvětlovací soustavy stolařské dílny [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2023.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
bez specializace
Comittee
prof. Ing. Petr Toman, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Mastný, Ph.D. (místopředseda) Ing. Branislav Bátora, Ph.D. (člen) Ing. Štěpán Foral, Ph.D. (člen) Ing. Jan Škoda, Ph.D. (člen) doc. Ing. David Topolánek, Ph.D. (člen) Ing. Martin Štefanka, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2023-06-07
Defence
Student seznámil komisi se svou bakalářskou prací na téma Návrh osvětlovací soustavy stolařské dílny. S posudky seznámil komisi vedoucí práce Ing. Škoda. Student odpověděl na otázky oponenta. Další dotazy k práci měl Ing. Bátora.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO