Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Bakalářská práce se zabývá návrhem konstrukce a výroby dětské skládačky s využitím moderních metod a technologií. Charakterizuje skládačku jako hračku a její využití, popisuje aditivní technologii Rapid Prototyping, komerčně dostupné aditivní materiály a jejich aplikační využití. V praktické části je popsán návrh jednotlivých dílů skládačky v parametrickém modeláři SolidEdge a jejich výroba na tiskárně typu RepRap Prusa i3. V poslední části bakalářské práce proběhlo technicko-ekonomické zhodnocení.
The bachelor thesis deals with the design and production of children's puzzle using modern methods and technologies. It characterizes the puzzle as a toy and its use, it as well describes the additive Rapid Prototyping technology, commercially available additive materials and their applications. The practical part describes the design of the individual parts of the puzzle in the SolidEdge parameter model and their production on a repro Prusa i3 printer. The last part of the bachelor thesis concerns with a technical- economic evaluation.
Description
Citation
SEDLÁKOVÁ, E. Využití moderních technologií pro návrh výroby dětské skládačky [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeno Ostatní otázky: Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: Když chcete využít své produkty pro děti, splňují všechny normy a certifikáty? Zodpovězeno Ing. Josef Veselý, CSc.: Mají kóty toleranční pole, co se týče rozměrů výrobku a jeho skládání? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO