Řezná keramika

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Tato bakalářská práce se zabývá tématem řezné keramiky. V první části práce jsou obecně popsány materiály určené pro výrobu řezných nástrojů a jejich charakteristika. Druhá část je zaměřena na samotnou řeznou keramiku, její historii, rozdělení, výrobu, strukturu a vlastnosti. Ve třetí části je popsán sortiment firem CeramTec, Kennametal a Sandvik Coromant.
This bachelor´s thesis deals with cutting ceramics. The first part generally describes the materias intended for production of cutting tools and their charasteristics. Second part of this thesis is focused on the cutting ceramics, it´s history, distribution, production, structure and properties. In the last part the assortment of the companies CeramTec, Kennametal and Sandvik Coromant is described.
Description
Citation
KASALOVÁ, A. Řezná keramika [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Pavel Bach, CSc. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. Karel Neužil (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) prof. Ing. Robert Čep, Ph.D. (člen) Ing. Karel Osička, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1) Možnosti povlakování VBD 2) Vliv utvařeče třísky Otázky členů komise byly zodpovězeny.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO