Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
V této bakalářské práci je proveden rozbor vztahů mezi polohou dalekohledu na azimutální montáži a mezi polohou objektu na obloze, přičemž se předpokládá, že poloha objektu na obloze je popsána rektascenzí a deklinací. Je zde také provedena analýza rozlišovacích schopností dalekohledu. K tomu byl vytvořen jednoduchý program (v příloze) pro výpočet difrakčních obrazců v ohniskové rovině z bodových hvězd. Na základě pohybu dalekohledu za sledovaným objektem jsou vyjádřeny také potřebné momenty a výkony vytvořené řízenými pohony montáže.
This thesis is an analysis of the relationship between the position of the azimuthal telescope assembly and the position of the object in the sky, assuming that the position of the object in the sky is described right ascension and declination. There is also an analysis of the telescope resolution. For this purpose has created a simple program (attached to this thesis) to compute the diffraction patterns in the focal plane from point star. From motion of telescope tracing observed object are also expressed the necessary torque and power generated by controlled drives on mount.
Description
Citation
MALEC, J. Matematický algoritmus řízení dalekohledu s využitím dobsonovy montáže [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2014.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
prof. RNDr. Jan Čermák, CSc. (předseda) RNDr. Ludmila Chvalinová, CSc. (místopředseda) RNDr. Radovan Potůček, Ph.D. (člen) doc. RNDr. Jiří Klaška, Dr. (člen) doc. Ing. Pavel Štarha, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2014-06-19
Defence
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO