Návrh výroby chytrého stojanu s využitím moderních metod a technologií

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
C
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská
Abstract
Cieľom bakalárskej práce je návrh, konštrukcia a výroba chytrého stojanu pre laptop Macbook Pro s využitím modernej aditívnej technológie Rapid Prototyping. Návrh je vytvorený pomocou parametrického CAD programu SolidWorks. Model stojana je vytlačený na 3D tlačiarni Fortus, ktorá pracuje na princípe aditívnej metódy Fused Deposition Modeling. Práca je ukončená ekonomickým zhodnotením celkových nákladov na výrobu a cenovým zrovnaním stojanov dostupných na trhu.
The aim of bachelor´s thesis is design, construction and production of smart stand for laptop Macbook Pro with using advanced additive Rapid Prototyping technology. The design is created with the parametric CAD program SolidWorks. Model of stand is realized on a 3D printer Fortus, company operating with additive method Fused Deposition Modeling. The work is completed with economic evaluation of the total costs of production and prices to compare of the stands on the market.
Description
Citation
BUCHTA, J. Návrh výroby chytrého stojanu s využitím moderních metod a technologií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Ekonomika a procesní management
Comittee
doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Josef Sedlák, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Mgr. Štěpán Konečný, Ph.D. (člen) Ing. Josef Veselý, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-16
Defence
Otázky vedoucího práce: Nebyly položeny Otázky oponenta práce: Zodpovězeno Ostatní otázky: doc. Ing. Marek Zinecker, Ph.D.: Proč jste v kalkulaci neuvažoval s režijními náklady? Zodpovězeno Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D.: Z jaké literatury jste čerpal při zpracování práce? Zodpovězeno
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO