Výroba vrtáků tvářením a jejich využití v praxi

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Bakalářská práce pojednává o tvářených vrtácích, jejich výrobě a použití v praxi. V první části je popsána technologie tváření se zaměřením na ohřev materiálu pro tváření. Druhá část je zaměřena na obecné shrnutí vrtání. Je zde popsána technologie vrtání, operace vrtání a různé druhy výroby vrtáku. Rovněž je zde uveden šroubovitý vrták a jeho základní parametry. Poslední část se zabývá šroubovitými tvářecími vrtáky. Nejdříve je popsána volba materiálu, dále technologický proces tváření vrtáku až po testování finálního tvaru vrtáku na jeho opotřebení a využití v praxi. Na závěr byla provedena praktická studie trhliny vrtáku.
The bachelor thesis deals with forming drills, their production and practical use. The forming technology with focus on the heating of the material for forming is described in the first part of the paper. The second part is focused on general drilling. The drilling technology, drilling process and various drill production techniques are covered. The twist drill is described as well and its basic parameters are mentioned. Twist forming drills are examined in the last part of the paper. Material choosing, technological drill forming process, final drill shape testing for its fading and practical utilization. In conclusion a practical study of cleft drill was performed.
Description
Citation
NAROVEC, D. Výroba vrtáků tvářením a jejich využití v praxi [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojní inženýrství
Comittee
doc. Ing. Jindřich Špaček, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Rumíšek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Milan Dvořák, CSc. (člen) Ing. Bohumil Jedovnický, CSc. (člen) Ing. Eva Peterková, Ph.D. (člen) Ing. Kamil Podaný, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-18
Defence
Student seznámil komisi se svojí závěrečnou prací a odpověděl na otázky oponenta. Dále odpověděl na otázky: 1. Jaký je rozdíl průběhu vláken u tvářené a obráběné součástky? 2. Specifikujte použitou ocel pro výrobu tvářených vrtáků. 3. Jaká je teplota ohřevu polotovaru při výrobě tvářených vrtáků? 4. Jaké jsou výhody a nevýhody jednotlivých metod povlakování? 5. Popište materiál s chemickým značením Al2O3.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO