Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace pro sub-pixelovou registraci obrazů

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
A
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Práce je zaměřena na určení parametrů váhové funkce, která je pak použita pro určení posunu mezi dvěma obrazy se sub-pixelovou přesností. Jsou použity standartní techniky pro registraci obrazů jako je Fourierova transformace, fázová korelace, bilineární interpolace aj. V práci je zahrnuta potřebná teorie, hledané parametry, postup optimalizace a je přiložen i program, který sloužil jako optimalizační prostředek.
The goal of this thesis is to find parameters of weight function, thanks to them we will gain searched shift vector with sub-pixel precision. We are applying Fourier transform, inverse Fourier transform, phase correlation, bilinear interpolation etc. This thesis includes theory, wanted parameters, process of optimization and there is also enclosed program, which helped us with optimization.
Description
Citation
KOSOVÁ, P. Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace pro sub-pixelovou registraci obrazů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
en
Study field
Matematické inženýrství
Comittee
doc. PaedDr. Dalibor Martišek, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Jiří Šremr, Ph.D. (místopředseda) Mgr. Jana Hoderová, Ph.D. (člen) RNDr. Karel Mikulášek, Ph.D. (člen) RNDr. Rudolf Hlavička, CSc. (člen)
Date of acceptance
2017-06-13
Defence
Studentka prezentovala výsledky svojí bakalářské práce na téma: Optimalizace parametrů modifikované fázové korelace pro sub-pixelovou registraci obrazů. Následně odpovídala na otázky oponenta práce.
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO