Výroba součásti "Držák" plošným tvářením

Loading...
Thumbnail Image
Date
ORCID
Mark
B
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství
Abstract
Projekt vypracovaný v rámci bakalářského studia předkládá návrh výroby ocelového držáku z materiálu 11 373, stříháním a následným ohýbáním. Hlavním tématem práce bylo vytvořit nástroje, které by umožnily jednoduchou a levnou výrobu součásti. Nástroje byly konstruovány a vyráběny na základě literárních studií problematik, spojenými se stříháním a ohýbáním. Funkční části nástrojů jsou vyrobeny z nástrojových ocelí třídy 19.
The project which was developed in the framework of a bachelor's degree submits a proposal of production of steel material 11373, shearing and subsequent bending. The main topic of this thesis was to create tools that would allow a simple and inexpensive production of components. Tools have been designed and manufactured on the basis of literary studies issues, associated with shearing and bending. The function parts of the instruments are made of tools steel class 19.
Description
Citation
BUCHTA, P. Výroba součásti "Držák" plošným tvářením [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2013.
Document type
Document version
Date of access to the full text
Language of document
cs
Study field
Strojírenská technologie
Comittee
prof. Ing. Milan Forejt, CSc. (předseda) prof. Ing. Radko Samek, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Zdeněk Lidmila, CSc. (člen) Ing. Miroslav Jopek, Ph.D. (člen) Ing. Ladislav Žák, Ph.D. (člen) doc. Ing. Libor Pantělejev, Ph.D. (člen)
Date of acceptance
2013-06-19
Defence
Student seznámil komisi se svojí bakalářskou prací a odpověděl na otázky oponenta. Studentovi byly kladeny otázky: 1. Proč byla stanovena u ohýbání neutrální osa deformace? 2. Jak byl stanoven nejvhodnější nástřihový plán? 3. Jak byly provedny hledáčky u střižného nástroje? 4. Byly kontrolovány i jiné parametry stroje kromě jmenovité síly? 5. Jak by se kontrolovalo energetické hledisko navžené stroje? 6. Podle čeho byl zvolen zadaný materiál nástroje?
Result of defence
práce byla úspěšně obhájena
Document licence
Standardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezení
DOI
Collections
Citace PRO